Onze wadloopregels

Wadlopen is een mooie ervaring, maar niet zonder risico’s. We gaan er vanuit dat u (en de deelnemers uit uw groep) gezond zijn en dus in staat zijn zonder moeite 3 tot 4 uur in een sportief tempo te wandelen. Iedereen neemt op eigen risico deel aan de wadlooptochten. Lees onderstaande wadloopregels daarom goed door.

foto toont slikgeul bij Noordpolderzijl. foto dient als inkleuring bij wadloopregels.

De wadloopregels

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wadlas Wadlopen.

1. Mooie ervaring niet zonder risico’s
De gids zal zich inspannen u een zo mooi mogelijk belevenis te geven, maar kan dat helaas niet garanderen. Niet alleen is de activiteit fysiek inspannend met weinig tijd om te pauzeren, ook de natuur is onvoorspelbaar. De fysieke inspanning is zwaarder dan bij lange wandelingen op het vaste land: op het wad lopen we in slik en waden soms door diep water. Veranderlijke zaken zoals weer en het getij kunnen de zwaarte van de tocht beïnvloeden.

2. Een goede fysieke en mentale conditie vereist
Deelname staat enkel open voor personen met een goede fysieke en mentale conditie, omdat dit van grote invloed is, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen:

 • ouder dan 16 jaar en jonger dan 65 jaar
 • een minimale lichaamslengte van 1.60m
 • geen aandoeningen die kunnen bijdragen aan vertraging op het Wad, zoals overgewicht (BMI < 30), blessures, (ernstige) suikerziekte, MS, epilepsie, astma, hernia, of een verhoogd risico op hart- en vaatziekte
 • niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen
 • niet zwanger
 • niet corpulent, geen overgewicht. BMI<30

Voor lichtere tochten kan in overleg met de gids worden afgeweken van sommige eisen.

3. Deelname is op eigen risico
Als deelnemer beseft u goed dat:

 • de natuur, het weer en het getij risico’s meebrengen, zoals hiervoor omschreven
 • de hiervoor omschreven eisen worden gesteld aan uw conditie
 • u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele meegebrachte waardevolle spullen
 • medische hulp niet altijd snel ter plaatse kan komen of goed kan worden verleend op het Wad
 • en dat u deze risico’s accepteert en bij twijfel eerst uw arts heeft geraadpleegd.

Wadlas Wadlopen wenst haar diensten betaalbaar te houden mede door de risico’s zo veel mogelijk voor rekening van de deelnemers te houden. Daarom sluit zij alle aansprakelijkheid voortkomend uit een toerekenbare tekortkoming of anderszins uit, voor zover toegestaan bij wet, en kan zij hooguit aansprakelijk worden gehouden voor directe geleden schade tot de hoogte van de deelnamekosten van het wadlopen. Wadlas Wadlopen is in geen geval aansprakelijk voor schade uit overmacht, zoals door onvoorziene omstandigheden, of uit omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend. Deelname aan een wadlooptocht geschiedt altijd op eigen risico.

4. U zorgt voor een goede voorbereiding, houdt zich aan afspraken en volgt instructies op Tijdens het wadlopen, maar ook in de voorbereiding, houdt u zich aan de volgende afspraken:

 • u verschijnt tijdig op de aangewezen ontmoetingsplek. U ontvangt daarvan van de gids een Google locatie pin en een tijdstip.
 • u voldoet aan de gestelde fysieke en mentale eisen.
 • u verschijnt goed uitgerust op het wad qua kleding, schoeisel en voorzien van voldoende eten en drinken. U heeft van de gids hiervoor een kledingvoorschrift ontvangen.
 • de gids weet waar diepe slikvelden zitten en waar de geul te passeren is. U blijft bij de gids en volgt instructies van de gids over de route op.
 • u houdt zich aan de Erecode voor Wadliefhebbers (www.ikpasophetwad.nl). Dus: houd afstand van groepen vogels en zeehonden, laat geen afval achter, alcoholgebruik is verboden, geen honden, en u blijft als groepje bij elkaar.
 • Uw inschrijfgeld voor de wadlooptocht is betaald.

5. Soms kan het wadlopen niet doorgaan U heeft van Wadlas Wadlopen de annuleringsvoorwaarden ontvangen. De gids kan eenzijdig en naar eigen inschatting besluiten om de tocht af te lassen als omstandigheden buiten zijn macht daartoe nopen, waaronder slecht weer of een hoge waterstand. In dat geval maken partijen een nieuwe afspraak of, als dat niet mogelijk is, wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Ook kan de gids deelnemers weigeren indien hij twijfelt aan de conditie van de deelnemer of in verband met het getij besluiten te vertrekken zonder de deelnemer als deze te laat verschijnt. Deze laatste twee risico’s komen nadrukkelijk voor rekening en risico van de deelnemer.

En tot op het wad!