Onze wadloopregels

Wadlopen is een mooie ervaring, maar niet zonder risico’s. We gaan er vanuit dat jij (en de deelnemers uit je groep) gezond zijn en dus in staat zijn zonder moeite 3 tot 4 uur in een sportief tempo te wandelen. Iedereen neemt op eigen risico deel aan de wadlooptochten. Lees onderstaande wadloopregels daarom goed door.

foto toont slikgeul bij Noordpolderzijl. foto dient als inkleuring bij wadloopregels.
slikgeul bij Noordpolderzijl

De wadloopregels

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wadlas Wadlopen, de onderneming die is geregistreerd onder KvK nummer 17196116. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al haar aanbiedingen en diensten.

1. Wadlopen is een mooie ervaring maar niet zonder risico’s

De gids zal zich inspannen u een zo mooi mogelijk belevenis te geven, maar kan dat helaas niet garanderen. U realiseert zich dat wadlopen soms zwaar kan zijn. Niet alleen is de activiteit fysiek inspannend met weinig tijd om te pauzeren, ook de natuur is onvoorspelbaar. De fysieke inspanning is zwaarder dan bij lange wandelingen op het vaste land: op het wad lopen we in slik en waden soms door diep water. Veranderlijke zaken zoals weer en het getij kunnen de zwaarte van de tocht beïnvloeden.

2. Een goede fysieke en mentale conditie is vereist

Deelname aan een wadlooptocht staat enkel open voor personen met een goede fysieke en mentale conditie. Dat betekent:

 • U bent ouder dan 16 en jonger dan 70 jaar. Ouder dan 70 jaar? Deelname uitsluitend in overleg met de gids
 • U heeft een minimale lichaamslengte van 1,60 meter
 • U heeft geen overgewicht (BMI < 30), geen blessures, geen (ernstige) suikerziekte, MS, hartklachten, epilepsie, astma of een verhoogd risico op hart- en vaatziekte
 • U bent niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen
 • U bent niet zwanger

*Voor lichtere tochten kan in overleg worden afgeweken van sommige eisen.

3. Deelname is op eigen risico
Als deelnemer beseft u goed dat:

 • de natuur, het weer en het getij risico’s meebrengen, zoals hiervoor omschreven
 • de hiervoor omschreven eisen worden gesteld aan uw fysieke en mentale conditie
 • u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele meegebrachte waardevolle spullen
 • medische hulp niet altijd snel ter plaatse kan komen of goed kan worden verleend op het wad
 • en dat u deze risico’s accepteert en bij twijfel eerst uw arts heeft geraadpleegd.

Wadlas Wadlopen wenst haar diensten betaalbaar te houden mede door de risico’s zo veel mogelijk voor rekening van de deelnemers te houden. Daarom sluit zij alle aansprakelijkheid voortkomend uit een toerekenbare tekortkoming of anderszins uit, voor zover toegestaan bij wet, en kan zij hooguit aansprakelijk worden gehouden voor directe geleden schade tot de hoogte van de deelnamekosten van het wadlopen. Wadlas Wadlopen is in geen geval aansprakelijk voor schade uit overmacht, zoals door onvoorziene omstandigheden,
of uit omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend. Deelname aan een wadlooptocht geschiedt altijd op eigen risico.

4. U zorgt voor een goede voorbereiding, houdt zich aan afspraken en volgt instructies op

Tijdens het wadlopen, maar ook in de voorbereiding, houdt u zich aan de volgende afspraken:

 • U voldoet aan de gestelde fysieke en mentale eisen.
 • U heeft van de gids een kledingvoorschrift ontvangen. U heeft dit gelezen en opgevolgd. U verschijnt goed uitgerust op het wad qua kleding, schoeisel en voorzien van voldoende eten en drinken. U kunt het kledingvoorschrift hier nalezen.
 • U verschijnt stipt op tijd op de van tevoren aangewezen ontmoetingsplek. U ontvangt daarvan van de gids een Google locatie pin. De gids wacht niet op laatkomers. Het opkomende water wacht ook niet.  
 • De gids kent de route, weet waar diepe slikvelden zitten en waar de geul te passeren is. U blijft bij de gids en volg instructies van de gids over de route op.
 • U houdt zich aan de Erecode voor Wadliefhebbers (www.ikpasophetwad.nl). Dat betekent dat u afstand houdt van groepen (broedende) vogels en van zeehonden, u laat geen afval achter, alcoholgebruik en roken is verboden, honden mogen niet mee, en u blijft als groepje bij elkaar en waaiert niet uit.
 • Uw inschrijfgeld voor de wadlooptocht is vooraf aan de tocht betaald.

Bij groepsaanmelding bent u als contactpersoon ervoor verantwoordelijk dat ook de andere deelnemer(s) uit uw groepje akkoord zijn met de spelregels

5. Soms kan het wadlopen niet doorgaan

o De gids kan eenzijdig en naar eigen inschatting besluiten om de tocht af te lassen vanwege weersomstandigheden zoals een verhoogde waterstand, onweersdreiging, mist, harde westenwind.

o De avond vooraf aan de tocht is bekend of de tocht door kan gaan. De gids neemt dan per Whatsapp contact met u op. Geen bericht is goed bericht. Regen is geen reden om te cancelen: we worden toch wel nat 😉

6. Annulering en dan?

o Wanneer de gids de tocht moet cancelen wordt er een nieuwe wadloopafspraak gemaakt. Indien dat niet mogelijk is, wordt uw inschrijfgeld volledig terugbetaald.

o Wanneer u de wadlooptocht zelf cancelt, wordt 50% van het betaalde bedrag terugbetaald.

o De gids kan eenzijdig en naar eigen inschatting wadlopers ter plaatse aan de dijk weigeren en/of tijdens de tocht terugbrengen indien de gids twijfelt aan de fysieke en/of mentale conditie van de wadloper. Dit komt nadrukkelijk voor uw rekening en risico.

o De gids kan besluiten te vertrekken zonder de wadloper die te laat verschijnt. Dit komt nadrukkelijk voor uw rekening en risico.

En tot op het wad!

foto toont rijsdammen en ondergaande zon. foto dient als inkleuring bij wadloopregels.
wadlopen bij zonsopkomst